انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

صفحه اصلی

           جهت اطلاع از برنامه کلی جلسات دفاع کارشناسی ارشد و دکتری به بخش تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایید.


  قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان محترم مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی لیست جدید مجلات نامعتبر شهریور و آبان1394 اعلام گردید


 برنامه زمانبندی ثبت نام نیمسال دوم 95 ـ 1394


براساس تصمیم شورای پژوهشی مورخ 94/10/19 دانشکده مقررگردیددانشجویان دکتری که تمایل به دفاع ازرساله خود در نیمسال اول را دارند تا اول دی ماه و دانشجویان دکتری که تمایل به دفاع از رساله خود در نیمسال دوم را دارند تا اول مرداد ماه جلسه پیش دفاع خود را برگزار نمایند. (1394/10/23)


قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان محترم مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
دستورالعمل ثبت پروپوزال در قسمت فرم های پِژوهشی تحصیلات تکمیلی قرارگرفت.


قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان محترم مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
بخشنامه نحوی آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری و شیوه نامه تشویقی مقالات در بخش فرم ها ی پژوهشی تحصیلات تکمیلی قرار گرفته است. (1393/9/1)


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
جهت تهیه تکمیل فرم های پروپوزال صرفا از فرم های موجود در سایت دانشکده پرینت گرفته و استفاده فرمایید.


 قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
درج دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در نسخه گالینگور شده پایان نامه /رساله قابل قبول نبوده و دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی صحیح می باشد.


جهت اطلاع از برنامه کارآموزی به بخش امور پژوهشی " برنامه کارآموزی" مراجعه فرمایید.


جله Journal of Food Biosciences & Technology موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردید.(تاریخ درج: 93/04/31)


فرمهای پژوهشی موردنیازدانشجویان کارشناسی ارشدو دکتری درقسمت فرمهای پژوهشی تحصیلات تکمیلی