جهت اطلاع از برنامه کلی جلسات دفاع کارشناسی ارشد و دکتری به بخش تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایید.


برنامه زمان بندی ثبت نام نیمسال اول ۹۶-۹۷

اطلاعیه مقاطع کارشناسی ارشد

طرح درس


اطلاعیه در خصوص رساله دکتری


قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان محترم مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی لیست جدید مجلات نامعتبر شهریور ۱۳۹۶ اعلام گردید


براساس تصمیم شورای پژوهشی مورخ ۹۴/۱۰/۱۹ دانشکده مقررگردیددانشجویان دکتری که تمایل به دفاع ازرساله خود در نیمسال اول را دارند تا اول دی ماه و دانشجویان دکتری که تمایل به دفاع از رساله خود در نیمسال دوم را دارند تا اول مرداد ماه جلسه پیش دفاع خود را برگزار نمایند. (۱۳۹۴/۱۰/۲۳)


قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان محترم مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
دستورالعمل ثبت پروپوزال در قسمت فرم های پِژوهشی تحصیلات تکمیلی قرارگرفت.


قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان محترم مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
بخشنامه نحوی آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری و شیوه نامه تشویقی مقالات در بخش فرم ها ی پژوهشی تحصیلات تکمیلی قرار گرفته است. (۱۳۹۳/۹/۱)


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
جهت تهیه تکمیل فرم های پروپوزال صرفاً از فرم های موجود در سایت دانشکده پرینت گرفته و استفاده فرمایید.


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
درج دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در نسخه گالینگور شده پایان نامه / رساله قابل قبول نبوده و دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی صحیح می باشد.


جهت اطلاع از برنامه کارآموزی به بخش امور پژوهشی " برنامه کارآموزی" مراجعه فرمایید.


جله Journal of Food Biosciences & Technology موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردید.(تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۳۱)


فرمهای پژوهشی موردنیازدانشجویان کارشناسی ارشدو دکتری درقسمت فرمهای پژوهشی تحصیلات تکمیلی