اطلاعیه در خصوص مدرک پیش دانشگاهی مقطع کارشناسی


اطلاعیه مهم درخصوص نواقص موجود در پرونده دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی شیمی ورودیهای ۹۰


اطلاعیه مهم درخصوص نواقص موجود در پرونده دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی شیمی ورودیهای ۹۱


اطلاعیه مهم درخصوص نواقص موجود در پرونده دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی شیمی ورودیهای ۹۲


اطلاعیه مهم درخصوص نواقص موجود در پرونده دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی شیمی ورودیهای ۹۳


اطلاعیه مهم درخصوص نواقص موجود در پرونده دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی شیمی ورودیهای ۹۴


اطلاعیه مهم در خصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودیهای ۹۳


اطلاعیه مهم در خصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودیهای مهر ۹۴


اطلاعیه مهم در خصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودیهای بهمن ۹۴


اطلاعیه مهم در خصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودیهای ۹۵


اطلاعیه مهم در خصوص دانشجویا ن مقطع دکتری


قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان محترم مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی لیست جدید مجلات نامعتبر شهریور ۱۳۹۶ اعلام گردید


براساس تصمیم شورای پژوهشی مورخ ۹۴/۱۰/۱۹ دانشکده مقررگردیددانشجویان دکتری که تمایل به دفاع ازرساله خود در نیمسال اول را دارند تا اول دی ماه و دانشجویان دکتری که تمایل به دفاع از رساله خود در نیمسال دوم را دارند تا اول مرداد ماه جلسه پیش دفاع خود را برگزار نمایند. (۱۳۹۴/۱۰/۲۳)


قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان محترم مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
دستورالعمل ثبت پروپوزال در قسمت فرم‌های پِژوهشی تحصیلات تکمیلی قرارگرفت.


قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان محترم مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
بخشنامه نحوی آدرس دهی مقاله‌های مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری و شیوه نامه تشویقی مقالات در بخش فرم‌ها ی پژوهشی تحصیلات تکمیلی قرار گرفته است. (۱۳۹۳/۹/۱)


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
جهت تهیه تکمیل فرم‌های پروپوزال صرفاً از فرم‌های موجود در سایت دانشکده پرینت گرفته و استفاده فرمائید.


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
درج دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در نسخه گالینگور شده پایان نامه / رساله قابل قبول نبوده و دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی صحیح می‌باشد.


جهت اطلاع از برنامه کارآموزی به بخش امور پژوهشی " برنامه کارآموزی" مراجعه فرمائید.


جله Journal of جood Biosciences & Technology موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردید.(تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۳۱)


فرمهای پژوهشی موردنیازدانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری درقسمت فرمهای پژوهشی تحصیلات تکمیلی