جهت اطلاع از برنامه کلی جلسات دفاع کارشناسی ارشد و دکتری به بخش تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایید.


طرح درس


توجه توجه اطلاعیه مهم جهت دانشجویان ورودی سال ۹۵

قابل توجه دانشجویان نمونه

اطلاعیه در خصوص مقطع ارشد


قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان محترم مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی لیست جدید مجلات نامعتبر شهریور و آبان ۱۳۹۴ اعلام گردید


براساس تصمیم شورای پژوهشی مورخ ۹۴/۱۰/۱۹ دانشکده مقررگردیددانشجویان دکتری که تمایل به دفاع ازرساله خود در نیمسال اول را دارند تا اول دی ماه و دانشجویان دکتری که تمایل به دفاع از رساله خود در نیمسال دوم را دارند تا اول مرداد ماه جلسه پیش دفاع خود را برگزار نمایند. (۱۳۹۴/۱۰/۲۳)


قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان محترم مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
دستورالعمل ثبت پروپوزال در قسمت فرم های پِژوهشی تحصیلات تکمیلی قرارگرفت.


قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان محترم مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
بخشنامه نحوی آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری و شیوه نامه تشویقی مقالات در بخش فرم ها ی پژوهشی تحصیلات تکمیلی قرار گرفته است. (۱۳۹۳/۹/۱)


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
جهت تهیه تکمیل فرم های پروپوزال صرفاً از فرم های موجود در سایت دانشکده پرینت گرفته و استفاده فرمایید.


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
درج دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در نسخه گالینگور شده پایان نامه / رساله قابل قبول نبوده و دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی صحیح می باشد.


جهت اطلاع از برنامه کارآموزی به بخش امور پژوهشی " برنامه کارآموزی" مراجعه فرمایید.


جله Journal of Food Biosciences & Technology موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردید.(تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۳۱)


فرمهای پژوهشی موردنیازدانشجویان کارشناسی ارشدو دکتری درقسمت فرمهای پژوهشی تحصیلات تکمیلی