مهندسی شیمی - صنایع غذایی

مدیر گروه کارشناسی

  دکتر مجید عمیدپور (مشاهده رزومه)
کارشناس گروه
  بهاره بهشتیان
آشنایی با رشته
  یا مجتمع صنعتی (مانند پالایشگاه، پتروشیمی، تولید مواد شیمیایی و...) نقش کلیدی ایفا می کند. ضمن آنکه تحقیقات بنیادی و توسعه ای در حوزه گسترده ای از علوم و صنایع (عرصه های متداول همچون فرآوری نفت و گاز، سیمان و مواد معدنی، پلیمرها، مواد غذایی و دارویی و عرصه های جدید از جمله نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، مهندسی پزشکی، صنایع نیمه رسانا و ابررسانا و...) توسط مهندسین شیمی انجام می گیرد.

از دروس اساسی این رشته می توان به ترمودینامیک، پدیده های انتقال (مکانیک سیالات، انتقال حرارت و انتقال جرم)، عملیات واحد، طراحی راکتورهای شیمیایی و کنترل فرآیند اشاره کرد.

مهندسی شیمی گرایش مهندسی صنایع غذایی، علوم مهندسی جدید را برای طراحی دستگاهها، خطوط فرآیند و واحدهای تولید مواد غذایی بکار می گیرد. این رشته جنبه های تئوری وعملی طراحی که شامل طراحی هر یک از واحدهای فرآیند، طراحی خطوط مختلف آماده سازی، فرآوری و بسته بندی مواد غذائی وهمچنین طراحی کارنجات تولیدی صنایع غذائی است را مورد توجه قرار می دهد.