آشنایی با دانشکده

دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذائی در سال 1368 تأسیس و اقدام به پذیرش دانشجو نموده است و اکنون با تربیت حدود 5100 دانش آموخته در رشته‌های مهندسی کشاورزی (علوم و صنایع غذائی) ،مهندسی شیمی (صنایع غذائی) و علوم تغذیه با بهره گیری از اساتید مجرب و کارآزموده و کادر آموزشی قوی یکی از مهمترین مراکز آموزشی در رابطه با صنایع غذائی در سطح کشور محسوب می‌شود.
از بهمن 1392 کلیه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته صنایع غذایی از دانشکده کشاورزی به دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذائی انتقال یافت.

ریاست دانشکده
نام و نام خانوادگی : دکتر مهرداد قوامی
رشته تحصیلی : صنایع غذایی
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه : استاد