تسویه حساب

راهنمای انجام مراحل تسویه حساب

مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی که لازم است همراه با فرم تسویه حساب تحویل گردد

اطلاع از روند صدور مدارک فارغ التحصیلی
 

راهنمای انجام مراحل تسویه حساب

1- مسئول بایگانی

دانشکده علوم و صنایع غذایی

2- مسئول کامپیوتر و خدمات ماشینی

دانشکده علوم و صنایع غذایی

3- کتابخانه دانشکده

دانشکده علوم و صنایع غذایی

4- اتوماسیون تغذیه

ساختمان علوم پایه – طبقه منفی 2

5- دفتر فرهنگ اسلامی

دانشکده علوم و صنایع غذایی- اتاق 302

6- مسئول امور مالی(دانشکده)

ساختمان علوم پایه - طبقه چهارم شمالی اتاق406

7-سرپرست آزمایشگاهها و مجتمع آزمایشگاهی

مجتمع آزمایشگاهی واحد علوم و تحقیقات

8- کتابخانه مرکزی(واحد)

ساختمان علوم پایه- طبقه اول شمالی

9- اداره تغذیه (واحد)

ساختمان علوم پایه – طبقه منفی 2

10- امور مالی( واحد) ساختمان اداری - طبقه چهارم
11- امور دانشجویی(صندوق رفاه دانشجویی)

ساختمان اداری - طبقه سوم

 

 

مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی که لازم است همراه با فرم تسویه حساب تحویل گردد

1-اصل و تصویر صفحه اول شناسنامه (درصورت داشتن توضیحات تصویر کلیه صفحات شناسنامه)

2-دو قطعه عکس جدید 4×3 تمام رخ، از یک نگاتیو، ترجیحا رنگی (عکس ها با خودکار پشت نویسی شود).

3- اصل و تصویر کارت پایان خدمت (برای آقایان)

4- اصل کارت دانشجویی دائم وموقت

 5- فیش بانکی به مبلغ 110000 ریال به حساب سیبا شماره 0104460446004 بانک ملی ایران شعبه زبرجد سازمان مرکزی جهت صدور مدرک

 6- خرید دو عدد تمبر از بانک ملی جمعا به مبلغ 20000 ریال

7-فیش بانکی به مبلغ 55000 ریال به حساب سیبا شماره 0104460446004 بانک ملی ایران شعبه زبرجد سازمان مرکزی جهت صدور ریزنمرات (در صورت درخواست صدور ریزنمره)

 

 

اطلاع از روند صدور مدارک فارغ التحصیلی

 برای اطلاع از روند صدور مدارک فارغ التحصیلی( گواهینامه موقت و دانشنامه) می توانید به صفحه اطلاعات تحصیلی و ثبت نام خود در وب سایت دانشگاه

مراجعه نمایید.(از لینک پایین استفاده نمایید)

 

پس از Log in به پروفایل خود، به قسمت امور دانشجویی -> فارغ التحصیلان مراجعه کنید.

سیستم اتوماسیون آموزش