جلسات دفاع

پایان نامههای کارشناسی ارشد:

عنوان پایاننامه

دانشجو

استاد راهنما

رشته تحصیلی

زمان دفاع

مکان

تاریخ

ساعت

بررسی اثرپلاسمای سرد اتمسفری بر باکتریهای استافیلوکوکوس ارئوس و اشریشیاکلی در گوشت چرخ کرده گاو

اشرف حاج حسینی

دکتر انوشه شریفان

مهندسی
علوم و صنایع غذایی

یکشنبه
۲۱ شهریور

۱۰

۴۱۹

اثر خرد کردن اسیدی داغ و روش حرارت دهی روی ویژگی های کیفی رب گوجه فرنگی

مینا میلادی

دکتر پیمان مهستی

مهندسی
علوم و صنایع غذایی

یکشنبه
۲۱ شهریور

۱۳

۲۳

افزودن صمغ کربوکسی متیل سلولز بر خمیر پاستا و ویژگی های کیفی محصول پاستا بدون گلوتن فرم پیکولی

مهسا محسنی

دکتر پیمان مهستی

مهندسی
علوم و صنایع غذایی

سه شنبه
۲۳ شهریور

۱۵

۱۷

تشخیص سریع ملکولی استافیلوکوکوس اورئوس، جنس سالمونلا، لیستریامونوسایتوژنز و کمپیلوباکترججونی در سس های سرد صنعتی ایران

عاطفه شاه حسینی

دکتر پیمان مهستی

مهندسی
علوم و صنایع غذایی

چهارشنبه
۲۴ شهریور

۹

 

بررسی تاثیر پوشش خوراکی ضد میکروبی چندلایه در فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)نگهداری شده در یخچال

لیلا طباطبایی

دکتر انوشه شریفان

دکتر لاریجانی

مهندسی
علوم و صنایع غذایی

چهارشنبه
۲۴ شهریور

۱۱:۳۰

۱۷

بررسی اثرات جایگزینی نسبی تفاله هویج خشک به جای رب گوجه فرنگی و کربوکسی متیل سلولز بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی سس کچاپ

مریم خاکی تلی

دکتر مریم میزانی

مهندسی
علوم و صنایع غذایی

چهارشنبه
۲۴ شهریور

۱۳:۳۰

۶۱۳

پژوهشی پیرامون امکان تولید ماست کم چرب پریبیوتیک با استفاده از مخلوط جایگزین های چربی بر پایه کربوهیدرات و پروتئین شیر

مریم باقرزاده

دکتر محمدرضا احسانی

مهندسی
علوم و صنایع غذایی

چهارشنبه
۲۴ شهریور

۱۴

۱۹

مطالعه خواص شیمیایی و فیزیکی ماست توت فرنگی غنی شده با روغن ماهی انکپسوله شده

شراره بطحایی

دکتر محمدرضا احسانی

مهندسی
علوم و صنایع غذایی

شنبه
۲۷ شهریور

۱۵

 

بررسی اثر روش های استخراج بر ترکیبات شیمیایی و ویژگی های ضد میکروبی اسانس گیاه Eryngium cauruleum بر باکتری Salmonella entritidis در گوشت مرغ آماده ی طبخ

نگین محمدپور

دکتر انوشه شریفان

مهندسی
علوم و صنایع غذایی

شنبه
۲۷ شهریور

۱۷

 

اینتراستریفیکاسیون شیمیایی مخلوط روغن پالم استئارین یا روغن پالم و روغن کانولا -ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی محصولات حاصله

محمدآشفته

دکتر مهرداد قوامی

مهندسی
علوم و صنایع غذایی

یکشنبه
۲۸ شهریور

۱۱

 

مطالعه اثر توام پوشش کیتوزان و اسانس کاکوتی کوهی بر برخی از خصوصیات میکروبی و شیمیایی و کنترل لیستریا مونوسایتوژنز در گوشت مرغ بسته بندی شده در شرایط اتمسفر اصلاح شده (MAP) در کارخانجات بسته بندی

سید محسن عظیمی نیا

دکتر افشین آخوندزاده

مهندسی
علوم و صنایع غذایی

یکشنبه
۲۸ شهریور

۱۱:۱۵

 

بررسی اثرات شرایط خشک کردن پاششی بر کارایی پوشینه دار شدن روغن
تخمه ی کدو حلوایی

منصوره گران پور

دکتر اسدی

دکتر امام جمعه

مهندسی
علوم و صنایع غذایی

یکشنبه
۲۸ شهریور

۱۱:۳۰

 

مطالعه اثرات تغذیه ای، ضد باکتریایی و ضد اکسیداسیونی عصاره جلبک Chlorella Vulgaris بر کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان هنگام نگهداری در یخچال

فرزانه سادات غفوری

دکتر آخوندزاده

مهندس شعبانی

مهندسی
علوم و صنایع غذایی

یکشنبه
۲۸ شهریور

۱۷

 

مطالعه خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه اسکروفولاریا (Scrophularia striata) بر کیفیت فیله مرغ نگهداری شده در یخچال

فاطمه نصیری

دکتر آخوندزاده

مهندس شعبانی

مهندسی
علوم و صنایع غذایی

یکشنبه
۲۸ شهریور

۱۶

 

تولید چیپس سیب زمینی کم چرب با استفاده ازپوشش هیدروکلوئیدی (صمغ کربوکسی متیل سلولز و ژل حاصل از گیاه آلوورا) طی سرخ کردن عمیق

الهه نظامی

دکتر نیکوپور

مهندسی
علوم و صنایع غذایی

دوشنبه
۲۹ شهریور

۱۵

۲۰

تاثیر پکتیناز گونه های اسپرژیلوس در استخراج انتی اکسیدان های فنلی تفاله سیب فوجی به منظور تولید آب سیب ابری غنی از پوره سیب

مهسا سادات احمدی

دکتر سیدین

مهندسی
علوم و صنایع غذایی

دوشنبه
۲۹ شهریور

۱۷

۶۰۶

استفاده از فرایندنانوفیلتراسیون در بازیابی حلال از میسلا (روغن حلال) در مقیاس آزمایشگاهی

سعیده ازنا زاده

دکتر غلامحسن اسدی

مهندسی
علوم و صنایع غذایی

چهارشنبه
۳۱ شهریور

۱۵

۲۱۰