فرمهای پژوهشی تحصیلات تکمیلی

ردیف

نام فایل

فرمت

01

آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری  جدید

 

02

پروپوزال دکتری +    استعلام از کتابخانه

     

03

پروپوزال کارشناسی ارشد+   استعلام از کتابخانه

     

04

تایید مقاله جهت مجوز دفاع و تسویه حساب دکتری

05

تعهد اصالت رساله یا پایان نامه

06

شرکت در 5 جلسه دفاع

07

فرم در خواست مشاور صنعتی

08

کنفرانس

09

هزینه پایان نامه و رساله

10

ایاب و ذهاب اساتید داور

11

پیش دفاع دکتری

12

درخواست دفاع ارشد

13

تشویقی مقالات

14

درخواست تمدید مهلت مقاله

15

فرم انصراف از مقاله

16

فرم مکمل مقاله(دکتری)

17

مجوز صدور وضعیت تحصیلی

18

فرمهای (شماره 1 تا5) معرفی به آزمایشگاه و مراکز پژوهشی
فرم شماره 1- فرم درخواست استفاده از امکانات آزمایشگاهی
فرم شماره 2- معرفی به آزمایشگاه
فرم شماره 3- معرفی به مراکز دیگر
فرم شماره 4- هزینه‌های پرداخت شده
فرم شماره5- فرم تایید هزینه‌های پرداخت شده در ارتباط با پایان نامه / رساله

19

سمینار 6 ماهه دکتری

20

فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد

21

فرمهای تعهد

22

فرم انطباق CD و پایان نامه

23

منشور اخلاق پژوهشی

24

لیست نشریات کم اعتبار ، فاقد اعتبار و نامعتبر
 25 چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری با در نظر گرفتن امتیازهای تشویقی

26

فرم ساختار بانک اطلاعات، پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتری
 27

فرم تایید استعلام کتابخانه مرکزی و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایران داک)

 
 
 28 بخشنامه نحوی آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری و شیوه نامه تشویقی مقالات   
29 دستوزالعمل ثبت پروپوزال