نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
معادل سازی واحدهای درسی گذرانده شده قبلی پذیرفته شدگان آزمون ورودی آموزشی
مقررات آموزشی دانشجویان انتقالی ومیهمانآموزشی
انصراف ازتحصیلآموزشی
مرخصی تحصیلی (مدت مرخصی تحصیلی)آموزشی
ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجوآموزشی
حضور و غیاب دانشجوآموزشی
تعداد واحدهای درسی و طول مدت تحصیلآموزشی
نظام درسیآموزشی
نظام آموزشیآموزشی
ثبت نامآموزشی
شرایط ورود به دانشگاهآموزشی
فرم ساختار بانک اطلاعات، پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتریاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری با در نظر گرفتن امتیازهای تشویقیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فرمهای(1تا5) معرفی به آزمایشگاه و مراکز پژوهشیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
لیست نشریات کم اعتبار ، فاقد اعتبار و نامعتبر اداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
تشویقی مقالاتاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
مجوز صدور وضعیت تحصیلیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
پیش دفاع دکتریدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
فرم درخواست مشاور صنعتیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
تعهدنامه کارآموزی (مشترک برای تمام رشته ها)فرم پژوهشی